Despre Cadastru


Cadastru este un plan tehnic obligatoriu de identificare a suprafetei unui imobil care se realizeaza de un cadastrist autorizat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara. In documentatia cadastrala sunt reprezentate, prin masuratori exacte si topometrice, limitele de proprietate ale imobilului in cauza, vecinatatile, adresa de reperare a imobilului respectiv. Fiecarei documentatii cadastrale i se atribuie un numar cadastral de identificare.

Nu se pot realiza instrainari ale dreptului de proprietate al unui imobil, fara lucrarea de cadastru. Daca planul cadastral este mai vechi de iulie 1999, acesta trebuie refacut, conform legii. La terneuri insa, este recomandat ca un cadastru mai vechi de iulie 2010 sa fie reactualizat. Terecerea la coordonateloe cadastrale E-Terra, la nivel international, garanteaza lipsa suprapunerii a vechilor coordonate locale sau la nivel national, peste alte coordonate cadstrale. Coordonatele Stero 70 de tip E-Terra, dupa iulie 2010 ofera siguranta privind lipsa unor astfel de suprapuneri.

Daca un cadastru este pierdut, se poate cere de catre proprietar un duplicat de la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara, fie direct, fie printr-un Birou Notarial.

Cadastru se realizaeaza doar de cartre un cadastrist autorizat, care efectueaza masuratorile cadastrale si depune documentatia impreuina cu actele de porprietate la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Dupa aceasta, obtinerea cadastrului poate dura 30 de zile sau chiar mai mult daca registratorul care verifica lucrarea solicita referat de completare, cadastristului care a realizat cadastru.

Actele necesare pentru intocmirea cadastrului sunt:

- Cereri tip (pusa la dispozitie de inginerul cadastral)
- Actul de identitate al proprietarului sau proprietarilor.
- Actele de dobandire ale imobilului impreuna cu documentatia istorica a proprietatii.
- Certificatul fiscal (se primeste la cerere de la directia de taxe si impozite de care apartine imobilul)© Copyright 2008 - 2013. Toate drepturile rezervate.

Articole.com.ro | Blog indie despre orice